เตรียมตัว! ต้นปีจะมีรับตรงแพทยฯ CPIRD ม.นเรศวร (2 กลุ่ม) ใช้ผลสอบ GAT PAT, วิชาเฉพาะแพทย์ สมัคร 4-10 ม.ค.61 อ่านเพิ่ม https://goo.gl/1MAHoU