ม.6, เด็กซิ่ว, เทียบเท่า สมัครได้เลย! โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นฯ มฟล. รับ 125 ที่นั่ง สมัครได้ถึง 17 พ.ย.นี้ ที่ https://goo.gl/s8rm7p