TCAS รอบแรก มรภ.สวนสุนันทา เปิดรับทั้งภาคปกติ, นร.ที่มีความสามารถพิเศษ, ทุนเพชรสุนันทา สมัครได้ถึง 17 พ.ย.นี้ อ่านที่ http://reg.ssru.ac.th/