ศิลปศาสตร์ สจล. เทคโนพระจอมเกล้าเปิดรับ TCAS รอบแรก 2 สาขาคือ ภาษาอังกฤษ, ภาษาญี่ปุ่น (ดูคุณสมบัติ+สัมภาษณ์) สมัคร 2 ต.ค.- 1 พ.ย.ดูที่ https://goo.gl/eiSA9T