ท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชน และครอบครัว จ.สุโขทัย นายเอกวัตร จินตนาดิลก มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน

a1.jpg a2.jpg a3.jpg

a4.jpg a5.jpg