Get Adobe Flash player

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

“ภายในปี 2560 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาจะเป็นโรงเรียนชั้นนำ ในการนำการเปลี่ยนแปลงสู่คุณภาพในระดับมาตรฐานสากล”

 

ปรัชญาโรงเรียน

            สุวิชาโน  ภวํ โหติ (ผู้รู้ดี  เป็นผู้เจริญ)